• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Güçlü ve tesirli nazardan korunma duası! Nazar boncuğu caiz mi? Bebek ve ailelere nazar duası

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Kem gözlü bakışlardan korunmak ve kendinizde de dahil olmak üzere berbat bakışlardan ötürü sevdiklerinize zarar gelmemesi için okuyabileceğiniz tesirli nazar duaları vardır. Bebek ve evlatlara nazar değmemesi için neler yapılmalı? Nazar boncuğu takmak caiz mi? Konuta süs nazar boncuğu takılabilir mi?Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazardan korunmak için dua var mı? Bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Gündelik yaşantı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üzerinde her ne kadar şık bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi dertler bakımından kişinin kendini müdafaası gereken bir durumdur. Yalın bir problemmiş üzere algılanan lakin kimseyi vefata bile sürükleyebilecek tesirleri olan kem bakışlar, kişisi derinden etkileyebilecek iç düşüncelerine, maddi çöküşlere yahut işlerin bir türlü rast gitmemesi üzere çeşitli problemlerin oluşumuna yol açabilmektedir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de sahiden nazarın kişisi derinden sarsabilecek ölçüde tesirli olduğuna değinen Peygamber Efendimiz (SAV) birtakım hadis-i şeriflerinde nazarın bu denli tesiri üzerinde durmuştur. Alemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma mealine gelen nazarkavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Velev rivayetlere nazaran Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, zira kendisinde nazar var”diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34) 

Topluluk içerisinde nazar değmeye yatkın olup diğerlerinin nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, evlatlar ve hamilelerdir. Bilhassa şirinlikleriyle lisandan lisana dolaşan bebek ve evlatlar bilinçsizce bile olsa kem gözlü kimselerin nazarına karşı epeyce savunmasızlardır. Sıradanda çok uslu ve sakin olan bir bebek, kalabalık bir misafir ziyareti sonrasında nedensizce ağlama nöbetlerine ya da huysuzlanmalara girebilir. Birinci etapta nazar olduğunu anlayamayan aileler, bebeklerinin ya da evlatlarının sanki bir sıhhat meselesinin mi olup olmadığını düşünmeleri de nispeten sık karşılaşılan bir durumdur.

Gerekli tespitler yapılmış ve evladın olumsuz etkilenmesini sağlayacak bir faktör bulunmamışsa bu durumdan sonra akla birinci gelecek şeylerden biri nazardır. Evet aileler bu durumda ne yapmalı? Bebek ve evlatlar nazara karşı nasıl korunulur? Bebekler için okunabilecek nazar duaları neler? Nazar değen kimseye hangi dualar okunur? İşte karşılığı…

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz parıltısı olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazardan korumak maksadıyla dualar ettiği bilinmektedir.

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ Mİ? SÜS MAKSADIYLA NAZAR BONCUĞU TAKMAK GÜNAH MI?

Geçmişten günümüze uzanan yalan yanlış batıl inançlardan birisi de nazardan korunmak hedefiyle satılan nazar boncuklu takı ya da süslerine itibar etmektir. Diyaneti inançlarımıza nazaran bizi Allah (c.c)’dan gayrısına yönelterek medet ummamıza sevk edecek inanç ve davranışların hepsi yasaktır. Sırf Allah’tan bekleyip ona yönelmemiz gerektiği konusunda bilinçli olmalı ve bu üzere batıl uydurmalardan sakınmamız gerekmektedir. O denli ki Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurduğu bilinmektedir. Bir başka  hadis-i şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa kollayıcı tesir sağladığı gözüyle bakanın Allah’a ortak koşmuş olacağı söz edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Kem gözlü makûs bakışlardan korunmak için bu türlü yalan yanlış inanışlara inanmak mekanına salih ve samimi bir biçimde Allah’a yapılabilecek olan dua katiyetle daha sahih olacaktır. Nazardan korunmak için bu türlü hurafeleri terk edip Efendimiz (SAV)’in nazardan korunmak için okuduğu duaları bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Pekala bu dualar hangileri? Nazardan korunma duaları neler?

NAZAR GERÇEKTE VAR MI? NAZAR DEĞEN KIMSEYE OKUNACAK DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA! ARAPÇA NAZAR DUASI

MEALI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden berbat gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Yeniden, Hz. Âişe (r.a) rivayetine nazaran Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Zira göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bu vadelerin okunmasını önerdiği rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32). 

FELAK VADESI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK MÜDDETI MANASI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS VADESI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS VADESI MANASI:

1- De ki: Sığınırım ben kişilerin Rabbine,
2- Kişilerin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- Kişilerin İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki kişilerin göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

HADİS-İ ŞERİF: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, kişisi da kabre girdirir.”  Keşfü’l-Hafâ, 2: 76 

NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN NE DENİLMELİ? PEYGAMBERİMİZİN NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV) nazardan bahseden bir hadis-i şerifinde nazar değmemesi için söylenilmesi gereken zikri şu formda tabir etmektedir:

“Kim güzeline giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan öbür kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Efendimiz SAV kendisini nazardan korumak için “Cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırım” haline emsal dualarla cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırdı. Daha sonralarında Muavvezatân nazil olunca bu vadeleri okumaya başlayarak sair duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

BEBEK VE EVLATLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, aktifliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Münhasıran de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

– Toplumsal medya hesaplarınıza bebek ya da evlatlarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas vadeleri evladın üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra konuta gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Evladınızı ya da bebeğinizi dikkat çekecek formda çok süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf müddetinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin hengam, ‘Maşaallah, Allah’tan diğer kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” sözü şık bir şey gördüğümüz vakit Maşaallah denilmesinin gerektiğini söz eder.

NAZAR İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR? NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV)’in pek çok hadis-i şerifinde gördüğümüz üzere gerçek hayatta var olduğu kesin olan nazar durumunda Kuran-ı Kerim’de geçen kimi mühletler okunabilir. Örnek vermek gerekirse Kalem Vadesinin 51. ve 52. ayetlerine velev ‘Nazar Duası’ da denilebilen bu vadedeki nazar ayetleri şunlardır:

KALEM MÜDDETI TÜRKÇESİ:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

KALEM VADESI MANASI:
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç kuşku yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için gelgelelim bir öğüttür.”

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇESİ:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ dimağa eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ MANASI:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Allah kendisinden öteki hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, alandaki her şey onundur. Müsaadesi olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından öbür bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yanı kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yana, bütün cihana hükmetmektedir.) Gökleri ve yanı koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, ulvidir, büyüktür.

RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ…