• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Esmaü’l- Hüsna (Allah’ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve meali

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Allah (c.c)’un birbirinden hoş isimlerinin bir arada bulunduğu Esmaü’l-Hüsna’nın bilinmeyen sırlarını ve faziletlerini sizler için derledik. Evet Esmaü’l-Hüsna’da 99 ismin verilmesinin sebebi nedir? Hangi rahatsızlık için hangi esma zikri çekilmeli? Esmaü’l-Hüsna’daki isimler ve mealleri…

Arapça’da ”isim” sözünün çoğulu olan ‘‘Esma”, en şık manasına gelen ”Hüsna”nın birleşmesiyle ortaya çıktığı devir oluşan ”Esmaü’l- Hüsna” tabiri, Allah (c.c)’un 99 ismini söz etmek için kullandığımız bir sözdür. Birbirinden hoş isimleri ile derinliğini idrak edemeyeceğimiz manaları olan Esmaü’l-Hüsna’nın sıhhat açısından da birçok sırrı ve fazileti vardır. Günümüzde görülen birtakım rahatsızlıkların şifa bulması için çekebileceğiniz esma zikirlerini ve manalarına sizler için haberimizde nokta verdik. İçerisinde 99 ismi kapsayan Esmaü’l- Hüsna’yı anlayıp sayan ve ezberleyen kişinin cennete gireceğini müjdeleyen Peygamber Efendimiz (SAV), pek çok hadis-i şerifinde Esmaü’l-Hüsnanın faziletleri üzerinde durmuştur. Pekala Esmaü’l-Hüsna’da Allah (c.c)’un hangi isimleri var? Allah (c.c)’un isimlerinin mealleri neler? Hangi Esma zikri neye yeterli gelir? İşte Esmaü’l- Hüsna ile ilgili merak edilenler…

ALLAH (C.C)’UN YALNIZCA 99 İSMİ Mİ VAR? 99 RAKAMIN SIRRI NEDİR?

Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

Topluluk içerisinde Esmaü’l- Hüsna ile ilgili en çok merak edilen mevzulardan bir tanesi de Allah (c.c)’un isimlerinin neden 99’unun Esmaü’l Hüsnanın içinde olduğu ve kesin sayının 99 olup olmadığıdır. Hadis-i şeriflerde Allah’ın 99 ismi olduğundan bahsedilmesi ile birlikte, Kuran-ı Kerimde sıfat ile birlikte gelen yani cümle biçimindeki esmaların olduğu geçmektedir. Allah (c.c)’un 99’dan daha çok daha çokça ismi vardır yalnızca bize bildirilmesi istenen rakam 99’dan ibarettir. Allah’ın isimlerinin 99 ile hudutlu olduğunu söylemek yanlıştır, sonsuz sayıda ismi vardır…

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet etmiştir:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) Cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

HANGİ ESMA ZİKRİ NEYE DÜZGÜN GELİR? ESMA ZİKİRLERİ…

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu  için: El Cabbar

Saç sorunu  için: El Bedi‘

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Asker Rezzak

Atardamar sorunu  için: El Cabbar

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Bacak sorunu için: Asker Rafi‘

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Yiğit Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Haydi

Akciğer sorunu için: Asker Razık

Kemik sorunu  için: En Nafi

Diz sorunu  için: Asker Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Parıltı

Kalp Damarı sorunu  için: El Vahhab

Sinir sorunu  için: El Muğni

Migren sorunu  için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu  için: En Nur-Basir-Vahhab

Mide sorunu için: Asker Rezzak

Böbrek sorunu  için: El Hayy

Bağırsak sorunu  için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu  için: El Halik

Romatizma sorunu  için: El Muheymin

Göz Siniri  sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE MANALARI 

1- Allah (C.C.): “Eşi gibisi olmayan.”
2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
4- El-Melik: “Mülkün, yerkürenin sahibi”
5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, gibisi olmayan.”
12- El-Hâlık: “Yaratan.”
13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve entegrasyonlu yaratan.”
14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
17- El-Vehhâb: “Çok çokça ihsan eden.”
18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve gereksinimini karşılayan.”
19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. “
20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
27- Es-Semi: “Her şeyi en uygun işiten.”
28- El-Basîr: “Her şeyi en uygun gören.”
29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
30- El-Adl: “Mutlak adil”
31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
34- El-Azîm: “Pek âli.”
35- El-Gafûr: “Affı bol.”
36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
38- El-Kebîr: “Büyüklükte gibisi yok,”
39- El-Hafîz: “Her şeyi hami olan.”
40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, besinini veren, tayin eden.”
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en âlâ gören.”
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”
48- El-Vedûd: “Kullarını en ziyade seven”
49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
51- Eş-Şehîd: “Her vakit her alanda hazır.”
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en güzel neticeye ulaştıran.”
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
59- El-Mübdi: “Maddesiz”
60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
61- El-Muhyî: “İhya eden”
62- El-Mümît: “Her canlıya vefatı tattıran.”
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey zımnî kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
67- El-Vâhid: “Tek olan.”
68- Es-Samed: “Hiçbir şeye gereksinimi olmayan.”
69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği üzere yaratmaya muktedir olan.”
70- El-Muktedir: “Dilediği üzere tasarruf eden”
71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
74- El-Âhir: “Ebedi olan”
75- El-Zâhir: “Varlığı açık “
76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, büyüklüğü bilinmeyen olan. “
77- El-Vâlî: “Kainatı yönetim eden.”
78- El-Müteâlî: “Son kademe ulu olan.”
79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”
82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
86- El-Muksit: “Her işi birbirine münasebetli yapan.”
87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”
88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
90- El-Mâni: “Engelleyen.”
91- Ed-Dârr: “Elem”
92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
95- El-Bedî: “Eşi ve gibisi olmayan hoşluk sahibi.”
96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. “
99- Es-Sabûr: “Ceza vermede tez etmeyen.”